Manuele lymfedrainage

Wat is oedeem?
Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het weefsel door een verstoord aan- en afvoer van vocht.

Wanneer krijg ik lymfoedeem?
Er zijn verschillende vormen van oedeem, afhankelijk van de oorzaak:

• Lymfoedeem (nadat lymfeklieren zijn verwijderd door een operatie of als complicatie van bestralingen)
• Veneus oedeem (als gevolg van trombose of operatie van bloedvaten)
• Traumatisch oedeem (na een ongeval of operatie)
• Na bestralingen, chemokuur of medicijnen

Hoe herken ik lymfoedeem?

Klachten die kunnen ontstaan bij lymfoedeem zijn: pijn, vermoeidheid, gespannen en zwaar gevoel, zwelling, sponzig gevoel in de oksel, beperkingen in bewegingen en beperkingen in dagelijks functioneren.

Wat is manuele lymfedrainage?
Manuele lymfedrainage is een massagevorm waarbij de nadruk ligt op drukveranderingen. Dit zorgt ervoor dat de afvoer van het lymfevocht wordt vergroot. Bij deze vorm van massage wordt er slechts lichte druk gegeven aangezien de lymfevaten direct onder de huid liggen en anders dichtgedrukt worden. Het lymfevocht wordt hierdoor richting de lymfeknopen gestuwd waar het vervolgens opgenomen en gezuiverd wordt om daarna terug te keren in de bloedbaan.

Naast het uitvoeren van manuele lymfedrainage worden er ook adviezen gegeven over het omgaan met oedeemvorming en worden er oefeningen gegeven om de beperkingen die kunnen optreden als gevolg van oedeemvorming of operaties te helpen herstellen.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie
De bekkenfysiotherapeut is na het volgen van een aanvullende opleiding gespecialiseerd in het behandelen van (pijn)klachten in de buik, lage rug en het bekken.

Lage rug en bekkenpijn
Pijnklachten in de regio van het bekken worden, door de bekkenfysiotherapeut, veelvuldig gezien tijdens de zwangerschap en in de perioden na de bevalling.
Tijdens de zwangerschap veranderen uw gewicht en houding. Daarnaast worden de bekkengewrichten beweeglijker. Dit kan zorgen voor pijn in de lage rug, het stuitje, rond het schaambeen of in de liezen.
De bekkenfysiotherapeut kan u adviseren in het op een juiste manier belasten van het bekken en geeft u oefeningen om de spieren rondom het bekken te verstevigen. Daarnaast worden gespannen spieren door de bekkenfysiotherapeut behandeld en krijgt u tips om zelf de spanning in deze spieren te verminderen.

Klachten op het gebied van de bekkenbodem
De bekkenbodem is een spiergroep die het bekken van onder afsluit.
Deze bekkenbodemspieren spelen een belangrijke rol bij het plassen, vrijen en ontlasten.
Wanneer de bekkenbodemspier te weinig spanning of juist teveel spanning heeft kan dit zich uiten in de volgende klachten:

– Urine verlies
-Veelvuldig moeten plassen
-Frequente urineweginfecties
-Moeilijk kunnen leegplassen

-Pijnklachten in de onderbuik
-Pijnklachten in de regio van de geslachtsorganen
-Pijn tijdens gemeenschap

-Obstipatie
-Verlies van ontlasting

-Een zwaar drukkend gevoel op de vagina

Aan de hand van een gesprek en een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek, zal de bekkenfysiotherapeut vaststellen wat de oorzaak van uw klachten is. Samen met de bekkenfysiotherapeut wordt vervolgens bepaald welke therapie voor u het meest geschikt is en hoe de behandeling eruit zal zien.

 

Kinderbekkenfysiotherapie:

De kinderbekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen. De bekkenbodemspieren spelen een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Wanneer deze spieren niet goed gebruikt worden kunnen er problemen ontstaan. Dit kan zich uiten in problemen met het zindelijk worden, obstipatie, blaasproblemen, plasongelukjes en bedplassen. Bij kinderen met plas- en poepproblemen weken de bekkenbodemspieren vaak te hard en zullen ze vooral moeten leren deze te ontspannen.

Aan de hand van de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn. Er wordt samen met de ouders en het kind een behandelplan gemaakt. Tijdens de therapie krijg je uitleg over het ontstaan van de klacht en voorlichting middels leuk plaatmateriaal waardoor het kind inzicht in zijn of haar plas- en/of ontlastingsprobleem krijgt. Het juiste toiletgedrag en toilethouding wordt aangeleerd en er worden oefeningen gedaan gericht op ontspanning van bekkenbodemspieren.

Sportfysiotherapie

Sport je graag? Ben je vaak in beweging? Of overweeg je een sportieve activiteit te gaan doen? Je vindt hier informatie over wat de NVFS sportfysiotherapeut® voor je kan betekenen. Uiteraard kan hij (of zij) je bijstaan wanneer je een blessure hebt. Maar de NVFS sportfysiotherapeut® adviseert ook over de opbouw van je training, over schoenen en braces of hij helpt je bij de keus van een sport die bij jou past.

De NVFS sportfysiotherapeut ®
De NVFS sportfysiotherapeut® is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in sport en sporters. Na zijn studie fysiotherapie heeft hij zich verder geschoold tot sportfysiotherapeut. Daardoor weet hij welke eisen een sport aan het lichaam stelt, wat bewegen met ons doet en hij weet wat de motivatie van sporters is.

De NVFS sportfysiotherapeut® is geregistreerd bij het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en is lid van de NVFS – de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg. Deze registratie verzekert je dat de NVFS sportfysiotherapeut® bij- en nascholingen volgt en naar congressen gaat. Oftewel: hij heeft de meest actuele kennis en vaardigheden in huis. Dit stelt hem in staat om jou op het vlak van sport en gezondheid te adviseren, te behandelen en te begeleiden. Dat geldt niet alleen in een medische setting – als de dokter je doorverwijst.

Je kunt zelf rechtstreeks met de NVFS sportfysiotherapeut® een afspraak maken. Welke afspraak of behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, is afhankelijk van je verzekering.

Beginnende sporters – advies en begeleiding
Veel mensen willen wel sporten of bewegen, maar weten niet goed hoe. Wellicht herken je dat. Misschien is het al lang geleden dat je voor het laatst hebt gesport, ben je in de loop van de tijd zwaarder geworden of is het vanwege je handicap of chronische ziekte nu eenmaal niet zo eenvoudig om te gaan sporten.

De NVFS sportfysiotherapeut® kan je helpen bij het kiezen van een activiteit die bij je past. Hij is deskundig op het gebied van het menselijk lichaam en dan speciaal als het gaat om sporten en bewegen. Hij kan je vertellen wát je kan doen en hóe je het kunt doen. Met andere woorden: hij geeft advies en kan je er ook bij begeleiden.

Hoe gaat dat dan in zijn werk, vraag je je af? Wel, je belt een NVFS sportfysiotherapeut® bij jou in de buurt en maakt een afspraak. Tijdens die afspraak kun je de NVFS sportfysiotherapeut ® vertellen wat je wilt en hij zal je van alles en nog wat vragen over je sportverleden en je gezondheid. Hij zal ook zonodig een conditietest bij je afnemen.

Een dergelijke test maakt hem (en jou) duidelijk hoe fit je bent. Ben je niet erg fit, wanhoop dan niet! Je bent immers op het juiste adres om fitter te worden. Want dat is de volgende stap! De NVFS sportfysiotherapeut® begeleidt je hierbij. Dat kan tijdens elke training het geval zijn, of je komt een keer in de week langs om bij te praten en eventueel weer opnieuw een test te doen.

Het is prettig te weten dat de NVFS sportfysiotherapeut® samenwerkt met andere (para)medici in jouw regio. Mocht je bijvoorbeeld ook naar een diëtist willen, dan stemmen de NVFS sportfysiotherapeut® en de diëtist hun begeleiding op elkaar af.

Sporters – advies en begeleiding
Je sport en met veel plezier! Je speelt competitie en je bent elke wedstrijd lekker fanatiek of misschien loop je voor jezelf twee keer per week hard met het plan om ooit nog eens een (halve) marathon te lopen.

Bekruipt je wel eens de vraag of je goed bezig bent? Of je wel effectief genoeg traint? Begint het je een beetje te duizelen als je nieuwe loopschoenen moet kopen en je tegenstrijdige adviezen krijgt? Ben je zwanger en wil je graag zo lang mogelijk blijven sporten? Ga eens langs bij een NVFS sportfysiotherapeut®. Deze professional heeft zich als fysiotherapeut gespecialiseerd in de sport. Hij kan zich helemaal in jou als sporter verplaatsen en je vanuit zijn deskundigheid optimaal adviseren over alles wat met je sport te maken heeft.

Wacht niet tot je een blessure hebt, maar vraag om advies als je bij elke service ‘iets’ in je schouder voelt. Laat eens naar de stand van je enkels kijken als je vaak zwikt en vraag welke schoenen je het beste kunt dragen of welke brace je kunt gebruiken.

Leg je trainingsschema ter voorbereiding op de marathon eens voor aan de NVFS sportfysiotherapeut® en kijk of je niet te hard (of te langzaam!) van stapel loopt. De NVFS sportfysiotherapeut® heeft een groot netwerk binnen de sport en sportbegeleiding. Hier pluk jij de vruchten van, want hij kan je weer doorverwijzen naar andere deskundigen, bijvoorbeeld een loopschoenenzaak, een diëtist, een masseur.

Geblesseerde sporters – behandeling en begeleiding
Je bent geblesseerd. Dat is balen! Natuurlijk wil je zo snel mogelijk weer in het veld staan of op de fiets zitten. Een sportgerichte behandeling en begeleiding bij de NVFS sportfysiotherapeut® zorgen daarvoor. Sport minded als hij is, weet de NVFS sportfysiotherapeut® hoe je je voelt en hij zal er alles aan doen om je zo snel mogelijk weer op niveau te krijgen. Natuurlijk analyseert hij eerst nauwkeurig wat er is gebeurd en behandelt hij je blessure na verwijzing door de arts. Maar hij adviseert je ook hoe je tijdens deze vervelende periode zo fit mogelijk kunt blijven. Je loopt dan zo min mogelijk achterstand op.

Is je blessure complex of vraagt de situatie specifieke aandacht, dan is het goed om te weten dat de NVFS sportfysiotherapeut® deel uitmaakt van een sportmedisch netwerk. Wanneer het nodig is, zorgt hij ervoor dat je bij een sportarts, manueel therapeut of een andere deskundige terecht kunt.

En gaat het beter met je blessure, dan begeleidt de NVFS sportfysiotherapeut® je naar je oude prestatieniveau. Stap voor stap doe je steeds weer wat meer, tot je blessure geheel hersteld is en je klaar bent voor de wedstrijd.

Manuele therapie

De manuele therapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Hierbij richten we ons op het herstel van een storing in de functie of beweeglijkheid van een gewricht. Vooral de wervelkolom speelt hierbij een centrale rol. Veel klachten zijn een oorzaak van verkeerd functioneren van de gewrichten van de wervelkolom. Verder zijn problemen aan het heup-gewricht, zoals artrose goed behandelbaar met manuele therapie waardoor de functie verbetert en de pijn vermindert.

Stappen Manueletherapie

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van de rug, de nek, de armen en de benen.

In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueeltherapeut de houding en het bewegen beoordeelt en, met specifieke bewegingen, de gewrichten onderzoekt. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan gaan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueeltherapeut.

Als er behandeld gaat worden, dan zal deze behandeling niet alleen tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren, maar ook de houding en beweging tijdens werkzaamheden en recreatie te optimaliseren.

Ook tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties ( in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd). De gewrichten worden dan sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid worden gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Wanneer naar een Manueeltherapeut?

In het algemeen is de manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar; de houding en de functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt makkelijker.

Enkele voorbeelden:

 • hoofd- en nekpijn
  die gepaard gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten
  die uitstralen tot in de armen;
 • klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;
 • lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
 • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten;
 • zuigelingen/kinderen bekend met het KISS/KIDD syndroom.

Of manuele therapie ook uw klacht(-en) kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

Over de verwijzing voor en de vergoeding van manuele therapie

U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval gewenst is. In dat geval kunt u alleen met een gerichte verwijzing van een arts of specialist naar een manueeltherapeut voor onderzoek en/of behandeling. Vanaf 1 januari 2006 kunt u ook via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) rechtstreeks met de manueeltherapeut een afspraak maken zonder verwijzing van de huisarts.

Bij de meeste ziektekostenverzekeraars is de vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueeltherapeut in het verzekeringspakket opgenomen.

Over de manueeltherapeut en de opleiding

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vier jaar.

Zowel voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie(NVMT), als voor het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), dient men afgestudeerd te zijn aan een erkende opleiding die voldoet aan het landelijk functie-opleidingsprofiel.

 

Fysiotherapie

Door middel van massage en oefentherapie bestaande uit mobilisatietechnieken, houdings-en bewegings-adviezen een lichamelijke klacht of beperking positief beïnvloeden. De praktijk is uitgerust met de in de fysiotherapie gebruikelijke apparatuur. Groot voordeel is dat binnen de praktijk de fysiotherapie altijd gecombineerd wordt met oefentherapie en/of trainingstherapie in ons bewegingscentrum zodat de verbeterde functie direct getraind en onderhouden kan worden.

 

Beweegprogramma’s

Dantefysio biedt beweegprogramma’s aan voor mensen met Diabetes Mellitus type II en voor mensen met obesitas (overgewicht BMI > 30). Deze beweegprogramma’s bestaan uit 3 maanden 2 maal per week 1 uur bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut met als doel plezier in bewegen en vertrouwen in eigen kunnen te krijgen om zo na doorlopen van het beweegprogramma in staat te zijn het nieuwe beweeggedrag zelfstandig vol te houden.