Hier komt de Flashanimatie van Dante Fysio

Snel zoeken

Dantestraat 468
3076 KV Rotterdam (Lombardijen)
T.: 010 - 432 82 25
F.: 010 - 432 04 75
E.: info@dantefysio.nl

ORGANISATIE

Geschiedenis

Dante-fysio is sinds 1987 gevestigd aan de Dantestraat 456 te Rotterdam (Lombardijen) en er zijn 5 fysiotherapeuten werkzaam. Deze fysiotherapeuten hebben zich in die jaren gespecialiseerd. Zo bieden wij naast fysiotherapie ook: manuele-therapie, sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie. Sinds 2005 beschikken wij ook over een bewegingscentrum op de Dantestraat 468. Hier worden verschillende medische trainingen in groepsverband (max. 8-10 personen) en individueel gegeven.

Wij als organisatie

Dantefysio is gelokaliseerd in twee vestigingen in de Dantestraat. In de groene vestiging op nummer 456 is de traditionele praktijk gevestigd. Dit is onze basis, het hart van Dantefysio. In deze locatie wordt naast fysiotherapie ook manuele therapie en bekkenfysiotherapie gegeven. Er is hier ook ruimte om eenvoudige oefeningen m.b.v. een pully te doen. In onze oranje vestiging op nummer 468 is sinds april 2005 ons bewegingscentrum gevestigd. Dit is een belangrijke uitbreiding op de oorspronkelijke praktijk. Hier wordt de sportfysiotherapie en oefentherapie (zowel individueel als in groepsverband) gegeven. Vaak zal groepstherapie door de verzekering vergoed worden, maar er kan ook gesport worden middels een abonnement.

Het team dat deze twee vestigingen bemant bestaat uit mw. Anja v.d. Engel (bekkenfysiotherapeute), dhr. Machiel Malle (fysiotherapeut, maneel therapeut en KISS therapeut), dhr. Wim Nas (fysiotherapeut, maneel therapeut, leefstijladviseur), dhr. Sven Bonardt (fysiotherapeut, NVFS-sportfysiotherapeut, rentegratie therapeut) en mw. Charlotte Letanche (fysiotherapeut, manueel therapeut i.o.).

Missie

Dantefysio is een eerstelijns zorgaanbieder die brede, doelmatige fysiotherapeutische hulpverlening biedt binnen een multiculturele omgeving waarbij altijd de relatie met de bewegende mens centraal staat. Het gezondheidsprobleem wordt samen met de clint geanalyseerd waarna de fysiotherapeut als behandelaar en coach ernaar streeft de regie van het gezondheidsprobleem terug te geven aan de clint. Dit zal gebeuren vanuit een biopsychosociale model, waarbij de behandeling transparant en volgens de laatste richtlijnen en evidence plaats zal vinden. Wij hechten grote waarde aan samenwerking binnen de eerstelijnszorg om tot een verantwoorde ketenzorg te komen.

Werkwijze

Als U zich aanmeld volgt er een eerste afspraak waarin er een grondige analyse gemaakt wordt n.a.v. een anamnese (vraaggesprek) en een bewegingsonderzoek. De bevindingen worden met u besproken en vervolgens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Binnen het behandelplan ligt de nadruk op voorlichting, preventie, coaching en begeleiding.

Fysiotherapie & Verzekeringen

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Meestal declareren we direct bij uw zorg verzekeraar. Sinds 01-01-2004 wordt fysiotherapie vergoed uit de AANVULLENDE verzekering.

Het is dus van belang dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar om voor vergoeding van fysiotherapie in aanmerking te komen. Hoeveel behandelingen er vergoed worden verschilt per zorgverzekeraar en is altijd terug te vinden in uw polis voorwaarden. Op de volgende site staan ook bijna alle aanvullende pakketten vermeld: http://defysiotherapeut.com.

Voor behandelingen die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. Voor behandelingen die vallen onder de chronische lijst geldt dat de vergoeding vanaf de 10de behandeling vanuit het basispakket plaats vindt.

Heeft u GEEN aanvullende verzekering afgesloten dan kunt u wel onder behandeling komen echter dan dient u de behandeling zelf te betalen.