Huisregels praktijk

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

• Cliënten en medewerkers dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
• Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
• Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
• Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
• Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen wanneer u de wachtruimte verlaat.
• Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.
• Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. In het weekend kan ook op het antwoordapparaat worden ingesproken .
• Niet nagekomen afspraken en afspraken die niet binnen 24 uur van te voren zijn afgebeld worden bij u in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar zal dit niet vergoeden.`
• Wanneer u wilt omkleden voor therapie in een beweeggroep bieden wij u de mogelijkheid om u in één van de behandelkamers om te kleden.
Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk bezoek. Maakt u gebruik van het bewegingscentrum, wilt u dan zorg dragen voor schone (sport)schoenen.