Kwaliteit

Pluspraktijk- Topzorgpraktijk
Sinds 2012 zijn wij gecertificeerd als Pluspraktijk ( Achmea ) en Topzorg praktijk ( Menzis ). Dit betekent dat er een intensief kwaliteitsbeleid is gevolgd en dat wij daarop zijn ge-audit. Hierdoor hebben wij intensiever overleg met verschillende verzekeraars waardoor wij in staat gesteld worden om onze therapie nog beter af te stemmen op de wensen van onze patiënten.
Doordat Dantefysio aan deze eisen voldoet mogen wij ook beweegprogramma’s aanbieden voor mensen met diabetes en/of overgewicht( Achmea ). Wanneer u aan de eisen voor deze beweegprogramma’s voldoet kan het zijn dat uw verzekeraar (een deel van) de kosten betaalt.

Dantefysio is aangesloten bij:

Claudicationet
Dantefysio is aangesloten bij het landelijke netwerk
Claudicationet en bij Netwerk Looptherapie Rotterdam
( samenwerkingsverband met vaatchirurgen Maasstadziekenhuis )
Deze netwerken zijn er op gericht om patiënten met vernauwde
bloedvaten in de benen ( “etalage benen“ ) zo optimaal mogelijk
te behandelen middels geprotocolleerde gesuperviseerde
looptherapie.

Schouder Netwerk Rotterdam Drechtsteden
Dit is een netwerk van fysiotherapeuten en specialisten met een meer dan gemiddelde interesse in klachten rond de schouder. Therapeuten in dit netwerk moeten aan bepaalde eisen qua kennis en kunde voldoen.

Fysiotherapienetwerk Rotterdam
Dit netwerk heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van knieklachten in het algemeen en voorste kruisband revalidatie in het bijzonder. Dantefysio is door dit netwerk met 5 sterren (maximale score) beoordeeld.

Naast fysiotherapie bieden wij ook nog de volgende verbijzonderingen aan:
Manuele therapie – Sportfysiotherapie – (Kinder-)Bekkenfysiotherapie –
Manuele lymfedrainage – Handtherapie – KISS/KIDD – Zwangerfit