Onze Missie
Dantefysio is een eerstelijns zorgaanbieder die brede, doelmatige fysiotherapeutische hulpverlening biedt binnen een multiculturele omgeving waarbij altijd de relatie met de bewegende mens centraal staat.
Pluspraktijk- Topzorgpraktijk
Kwaliteit
Sinds 2012 zijn wij gecertificeerd als Pluspraktijk ( Achmea ) en Topzorg praktijk ( Menzis ). Dit betekent dat er een intensief kwaliteitsbeleid is gevolgd en dat wij daarop zijn ge-audit.
Vergoeding Fysiotherapie
Vergoedingen
Dantefysio heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.
Dante Fysio
Tarieven
In onze praktijk gelden de volgende tarieven:
DTF: Directe Toegang Fysiotherapie.
Toegankelijkheid
Sinds 1 januari 2006 heeft u in principe geen verwijzing meer nodig voor de fysiotherapeut.
Huisregels praktijk
Huisreglement Dantefysio
Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.
Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
WGBO
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) deze wet garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten.